DOTACJE NA INNOWACJE


Aspiration sp. z o.o. realizuje projekt pn.

"Stworzenie internetowego portalu e-Book jako narzędzia do elektronicznej publikacji wydawnictw książkowych"

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

 

Celem projektu jest stworzenie portalu internetowego, na którym użytkownicy będą mieli możliwość tworzenia własnych publikacji oraz ich indywidualnego opracowania graficznego. Wdrażana e-usługa jest nowoczesnym narzędziem w rozwoju rynku wydawniczego i księgarskiego. Portal jako jedyny będzie łączył ze sobą dwie cechy - będzie to portal społecznościowy, na którym użytkownicy będą jednocześnie umieszczać swoją twórczość w postaci książek, które sami zaprojektują. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.04.2011 - 31.03.2013. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Marcina Ralcewicza - marcin@aspiration.pl.

 

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO