Publikacja na portalu Publikatornia.pl jest wyzwaniem
zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.


Prezentujemy specjalnie dla Państwa następujące usługi:

Usługi edytorskie Usługi designerskie Usługi marketingowe Druk książki Pozostałe usługi


Usługi edytorskie
Pomożemy Ci zadbać o jakość Twoich tekstów. Zadbamy o ich poprawność językową i stylistyczną, tak aby Twoje dzieło było jak najlepsze. Zadbamy również o skład i łamanie tekstu.Redakcja językowa tekstu
Redakcja językowa tekstu
75 zł

Więcej


Skład i łamanie tekstu
Skład i łamanie tekstu
50 zł

Więcej


Pierwsza korekta redakcyjna
Pierwsza korekta redakcyjna
50 zł

Więcej


Druga korekta redakcyjna (arkusz wydawniczy)
Druga korekta redakcyjna (arkusz wydawniczy)
40 zł

Więcej


W pakiecie taniej:
Zobacz pakiety