1. Określ swoje cele i grupę docelową Zdefiniuj cel swojej strony internetowej Przed rozpoczęciem tworzenia strony internetowej, ważne jest zdefiniowanie celu, jaki chcesz osiągnąć. Czy chcesz sprzedawać produkty, dostarczać informacje czy budować społeczność? Określenie celu pomoże Ci skoncentrować się na odpowiednich elementach. Dokładnie poznaj swoją grupę docelową Aby stworzyć...