poezja

11. Wiersze cz.2

Mowa też o wierszach tonicznych, które charakteryzują się dokładnie identyczną, taką samą ilością akcentów występujących w poszczególnych wersach. Do tego wyróżnia się wiersz wolny a więc zdaniowy i intonacyjny. W nim intonacja jest nie składniowa, zaś wierszowa. Jest różna długość wersów. Dodatkowo wydziela się też wiersz nieregularny oraz graficzny....

8. Wiersze cz. 1

Spośród rozlicznych rodzajów utworów literackich warte wyróżnienia ze względu na swą stylowość, oryginalność i wyjątkowość zasługują wiersze. Są to dzieła oratio vincta, czyli dosłownie tłumacząc mowa wiązana. Jest to  organizowanie tekstu poprzez powtórkę określonych fragmentów – często opierając się na rymach jak w klasycznym wierszu, ale też bez rymów –...